You won’t take no for an answer!

A customer inquires why he has not yet received a reaction to his enrollment for a sales promotion. When I check the system I see two enrollments for that customer. I want to understand where the two enrollments originate from, so I call a second line colleague. When I indicate I do not understand his answer and explain why in a calm way, he replies: ‘Why can you not simply accept my explanation? The rest is my responsibility, isn’t it?’

There are many examples like these where I won’t take no for an answer. Sometimes that annoyes other people involved. It is one of the three character traits of highly sensitive people: complexity, intensity and drive. I first read about those in a Dutch book about giftedness written by Willem Kuiper. He wrote the article ‘How to Charm Gifted Adults into Admitting Giftedness‘. Later I also read about these traits in the book ‘The gifted adult‘ by Mary-Elaine Jacobsen.

Complexity – is about seeing (complex) connections, thinking unconventionally and out of the box of existing (organizational) structures.

Intensity – is about the sensitivity with which I experience what happens min my life, more intensely than others.

Drive – means that there’s no stopping me in reaching the goal I set. I will not rest until I found a solution, until I understand a particular situation.

If you manage to use these character traits in a constructive way, you can come up with solutions no one has thought of or even wanted to look for.

If you fail however to guard your boundaries, these character traits can result in overloading and exhaustion. And other people can abuse that, whether or not on purpose.

Een aangrijpend, recent voorbeeld hiervan is Arthur Gottlieb. Ik heb het boek ‘Werk Arthur de deur uit’ over zijn leven gelezen en ik herken de bovengenoemde eigenschappen zeer duidelijk in zijn verhaal. Arthur pleegde zelfmoord na een uiterst moeilijke periode als werknemer bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Zijn gedrevenheid in een complexe organisatie en de intensiteit waarmee hij de gebeurtenissen ervaarde, leidden uiteindelijk tot zijn keuze om een einde aan zijn leven te maken.

Ook al is het van alle tijden, en ook al gebeurt het in alle lagen van de maatschappij, toch vind ik het nog steeds beangstigend dat leidinggevenden tot op het hoogste niveau ongestoord misbruik maken van hun macht.

Het lijkt wel alsof de gedrevenheid in veel gevallen sterker is dan de intrinsieke behoefte en vaardigheid om grenzen te stellen. Dat is misschien wel de grootste uitdaging voor de HSP’er en de mensen in diens omgeving: grenzen stellen, zodat intensiteit en gedrevenheid constructief kan blijven. Ik ben blij dat er steeds meer aandacht is voor HSP’ers. Verandering begint bij bewustwording. Mijn wens is dat er meer begrip zal ontstaan voor de HSP’er en dat HSP’ers constructief leren omgaan met hun eigenschappen. De wereld is een mooiere wereld met de bijdrages van alle gevoelige en gedreven mensen!

Older Posts »